Велика ложа на българия

Добре дошли

Великата Ложа на България е най-старата Велика Ложа в нашата страна. Тя е създадена през 1917 година с Патент на Великата Ложа на Франция, който се пази в нашите архиви. Въпреки че е непознато за един по-голям сегмент от населението на страната ни, Масонството е интегрална част от обществения и културен живот на България през изминалите сто години. Надяваме се, че съдържанието на тази страница ще даде възможност на широката публика да получи по-добра и истинска представа за това древно и благородно Братство.