Ходене в съвършената воля на Бог

Глава 1

Божията воля за нас

Бог запали това послание в моя дух преди няколко години. То промени моя живот и аз силно желая, и вие да научите тези истини. Нека да започнем като погледнем Пс.127:

Ако ГОСПОД не построи дома, напразно се трудят по него зидарите, ако ГОСПОД не пази града, напразно бди стражата. (Пс.127:1)

Това не означава, че ти не можеш да построиш дом, но Библията ни казва, че ако Господ не го построи или благослови, зидарите, които строят дома, напразно се трудят.

Божията воля за нас е да ходим в Неговата воля! Едно нещо е да кажеш, „Господи, аз знам, че Твоето Слово е Твоята воля.“ Друго нещо е да посветиш живота си и да кажеш, „Боже, аз няма да вървя по своя си път.“

Обаче ние живеем в свят, където всеки желае да върши своето си нещо. Всеки един желае да ходи по собствения си път, без оглед на това, което Бог казва по въпроса.

Учудва ме, че няма страх от Бога в църковния свят днес! Хората отиват навън и вършат своите си неща; няма значение за тях какво може да казва Божието Слово за това. Те казват, „Аз отивам да върша моите си неща. Ще върша това, което желая да върша. Бог не знае.“

Те размахват своя пръст към Всемогъщия Бог и по-късно се чудят защо се изправят срещу тухлена стена в техния живот и защо всичко върви накриво за тях. Те се чудят защо никога не могат да се справят финансово. Те се чудят защо винаги имат болести дебнещи в тяхните пътеки. Те се чудят защо ги следват проклятия навсякъде, където ходят.

За да разрешат своята дилема, те връзват дявола и излизат срещу него, но техните проблеми нямат нищо общо с дявола. Те са срещу волята на Бог в своя живот.

Условни обещания

Библията съдържа повече от 30,000 обещания, но всяко едно от тези обещания има условие. Ако изпълниш условието, ти ще получиш благословението. Ако не изпълниш условието, проклятие ще дойде върху теб — не от Бога, но от врага.

Много хора връзват дявола, когато самите те трябва да бъдат ограничени. „О, братко,“ оплакват се те, „моите финанси са в бъркотия, защото дяволът ги атакува.“ Не, това не е дяволът. Той няма достъп до твоя чек или до кредитните ти карти. Иди погледни в огледалото и ще видиш дяволът, който го прави.

Преди няколко години, един човек имаше сърдечна атака докато аз проповядвах. Изтичах през събранието, положих му ръце и Бог го докосна.

На следващия ден го посетих в дома му, тъй като пастирувах над това събрание. Той седеше там в своята гостна, свиваше поредната цигара и каза: „Дяволът атакува белите ми дробове.“

Аз отговорих, „Братко, слушай — не атакувай дявола. С това, което правиш, ти даже не се нуждаеш от дявола!“

Толкова много хора хленчат: „Е, това е поради този. Ако този човек не беше направил това, тогава аз не бих направил това.“ Те се оплакват непрестанно, като счупена плоча.

Докато продължаваш да обвиняваш дявола или други хора за всичко лошо, което ти се случва, ти никога няма да погледнеш на себе си и да видиш, че обвиняваш.

Божията воля за теб и мен е да вършим Неговата воля. Ние нямаме възможност за избор, предполага се да го вършим. Ние трябва да вземем това решение, да вършим волята на Всемогъщия Бог, каквато и да е тя.

Хора казват, „Ако върша волята на Бога, аз ще изгубя.“ Да, това може да изглежда, сякаш правиш жертва, но всъщност нищо не струва да служиш на Бога; платено е, за да Му служиш. Библията казва, „Защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ.“ (Рим.6:23).

Когато оставяш настрана някакви неща, за да служиш на Бога, ти вземаш кръста на победата. Ти вземаш короната на праведността. Ти вземаш вечен живот. Исус отговори в Мк.8:36, „Понеже какво се ползва човек, като спечели целия свят, а изгуби живота си?“

Ти не можеш да купиш вечен живот

Има мулти-милионери, живеещи днес, които отиват направо в ада. Всичките им пари не могат да купят секунда вечен живот! „Понеже какво се ползва човек…“

Какъв е твоят приоритет? Пари, къщи и коли са приоритетът за повечето хора, но всички тези неща ще преминат. Те ще се равнят на нищо във вечността. Исус ни съветва;

Не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат;

а си събирайте съкровища на небето… (Мт.6:19-20)

Аз не съм против това Бог да те благослови — няма нищо нередно в това — просто питам, „Какъв е твоят приоритет?“ Когато твоят приоритет е първо Бог, номер едно, каквото и да дойде, няма значение какво казват твоите закони или беззакония. Няма значение какво казват брат ти, сестра ти, или някой друг. Бог, Бог, Бог, Бог, Бог е авторитета в твоя живот. „Ако Господ не построи дома…“

Глава 2

Известната воля на Бог

Има две области на волята на Бога. Има известна воля на Бог, която можем да видим от Словото на Бога, и има неизвестна воля на Бога.

Известната воля на Бог покрива всяка област от нашето съществуване на тази земя. Тя покрива всяка област на спасение, дух, душа и тяло, изцеление, Святия Дух, просперитет във всяка област от живота и вечния живот. Всичко това е в Словото. Ние виждаме в него моделът за живеене. Божието Слово — известното, писано Слово на Бог — покрива всяка област на нашия живот.

Неизвестната воля на Бог се отнася до неща, които не са в Словото на Бог. Например, аз не мога да отворя писанието и да прочета, „Така казва Господ на Родни: Стани, качи се на онази птица с машини под кралата й, и отлети в Щатите.“ Това не е в Библията.

Какво зная аз? Зная, че Бог иска да ме спаси. Какво зная аз? Зная, че Бог иска да ме изцели. Какво зная аз? Зная, че Бог иска да ме благослови. Какво зная аз? Зная какво ми казва Бог чрез страниците на своята воля.

Библията е Божията воля; Неговата воля и свидетелство! Тя е това, което Бог ни позволява, и това, което Той иска да правим. Ако пазим заповедите Му и ходим в законите Му, ние ще Му угодим.

И така как мога да узная известната воля на Бог? Чрез изучаване на известната воля на Бог — Библията.

Рим.12:1-2 казва:

И така, братя, аз ви умолявам, чрез Божиите милости, да представите телата си за жертва жива, свята, благоугодна на Бога, което е вашето разумно служение.

И не бъдете съобразни с този свят, а се преобразявайте чрез обновяването на ума си…

Търсене на вратички

Чрез обновяването на ума ти целият ти живот се променя. Спри да спориш с Библията! Спри да четеш Библията с намерението да се опитваш да намериш вратичка! Ти няма да намериш такава. Най-добрите атеисти в света са се опитвали да намерят вратичка и повечето от тях са завършили, бивайки спасени.

Спри да казваш, „Е, Бог всъщност няма предвид това, което е казал.“ Спри да казваш, „Бог казва това само за оня човек.“ Спри да казваш, „Библията може би иска да каже, че това е за теб, братко, но то не се отнася за мен. Бог ми говори по различен начин, от който говори на теб.“

Вярно ли е това? Ако Библията има предвид едно нещо за теб и същото нещо не се отнася и за мен, кой ще бъде водачът или тълкувателят на това, което Бог казва?

Удивително е как хората се опитват да одухотворят всяко нещо в Библията. Техният довод е, „Е, Исус никога всъщност е нямал това предвид. Ти никога всъщност не можеш да разбереш за какво е говорил Той.“ Не, Библията трябва да се вземе буквално от кора до кора, от Битие до Откровение.

Ако Библията хипотетично казваше, „Йона глътна рибата,“ тогава бихме направили добре да го вярваме. Не стой там със своя естествен ум, опитвайки се да разбереш как Йона е побрал рибата в устата си! Не се казва така, разбира се, но приемай и вярвай всичко, което Библията казва.

Никакво лично тълкувание

Ние четем във 2 Петр.1:19, 20:

И така, ние държим пророческото слово още по-твърдо и вие добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети в тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви.

И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в Писанието не става от собствено разяснение.

Забележете фразата „никое пророчество.“

Някои хора ще цитират Библията, но те не вярват наистина в нея. „О, аз вярвам, Господи,“ казват те и цитират, цитират, цитират, но идва много малък проблем и те се отказват. Те не вярват в това, което Словото казва.

Библията казва, че няма никакво лично тълкувание на Писанията. Този пасаж във 2 Петр. Продължава в стих 21:

Защото никога не е идвало пророчество по волята на човека, а (светите) Божии хора са говорили, движени от Светия Дух.

Това е Божията воля.

Хората ще кажат, „Братко, аз съм бил в семинария. Аз съм бил в библейско училище. Аз мога да цитирам цялата Библия. Искаш ли да ме чуеш?“

Когато попиташ, „Прилагаш ли я в живота си?,“ те отговарят, „Ти не знаеш моите обстоятелства. Сега, брат Родни, аз искам да разбереш, че знам това, което Библията казва, но… Да, знам, че си прав — о, ти си толкова прав; това е проблемът — но…“

Козите са тези, които „нокат“ през цялото време. Козите нокат, а овцете следват. Не идвай при мен с историята, че твоето пророчество е частно тълкувание или че ангел от планетата Х ти се е явил, когато си бил на върха в планините и ангелът ти е казал, че това било неотложно библейско знание, което никой друг не знае. Ти вероятно си ял твърде много пица.

Нека Библията да говори за себе си:

Пазете се от лъжливите пророци, които идват при вас в овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители.

По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни или смокини – от репеи?

Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове.

Не може добро дърво да дава лоши плодове или лошо дърво да дава добри плодове.

Всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огън.

И така, по плодовете им ще ги познаете.

Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! — ще влезе в небесното царство, а който върши волята на Моя Отец, който е на небесата.

В онзи ден мнозина ще Ми кажат: Господи! Господи! Не в Твоето ли Име пророкувахме, не в Твоето ли Име демони изгонвахме, и не в Твоето ли Име направихме много чудеса? —

но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал, махнете се от Мен вие, които вършите беззаконие!

И така, всеки, който чуе тези Мои думи и ги изпълнява, ще се сравни с разумен човек, (Разумен човек е някой, който върши думите на Господ Исус. Разумен човек е някой, който върши Словото на Бога.) който е построил къщата си на канара;

и заваля дъждът, и придойдоха реките, и духнаха ветровете, и се устремиха върху тази къща; и тя не падна, защото беше основана на канара.

И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се сравни с неразумен човек, който построи къщата си на пясък;

На какво е построена твоята къща? На канара ли е построена къщата ти, или е построена на пясък?

и заваля дъждът, и придойдоха реките, и духнаха ветровете, и се устремиха върху тази къща; и тя падна, и падането й беше голямо.

И когато Исус свърши тези думи, множествата се чудеха на учението Му,

защото ги поучаваше като Един, който има власт, а не като техните книжници. (Мт.7:15-29).

Това е толкова важно. Ти трябва да го схванеш със своето сърце, не с главата си. Трябва да разбереш това, което Бог казва. Той говори на нас.

Дошло е времето за нас да направим приспособявания. Ти трябва да кажеш на себе си, „Каквото и да ми струва, аз ще науча съвършената воля на Бога.“

Обаче, волята на Бог няма да падне върху теб като зрели череши от дърво, само защото ходиш на църква в неделя. Волята на Бога няма да дойде в твоя живот, само защото си плащаш десятъка. Волята на Бог няма да дойде до теб, само защото се молиш на езици.

Волята на Бога идва до теб, защото ти я търсиш. Ти си гладен за нея. Ти я желаеш повече от самия живот.

Отплатата на дявола

Хората често се предават на работата на Господа когато времената са добри, но когато времената са лоши, те се отказват. „О,когато служех на дявола, аз имах повече пари, но в момента, в който дадох живота си на Исус, дяволът… “ Не е ли чудесно това? Иди служи на дявола и виж каква е неговата отплата.

Аз не бих желал да предам нещата на Бога, нещата на Святия Дух и силата на идващия свят за някои от богатствата на този мръсен свят. Небето и земята ще преминат, но словото на Бога никога няма да премине (Мт.24:35).

Ще има християни, които ще отидат на небето почти голи, с нищо, защото не са вършили волята на Бога. Те ще влязат чрез кръвта и милостта на Исус.

Дошло е времето за нас да вземем решение да вършим волята на Бога, без значение каква е. „Но какво, ако Бог ме призове в Китай?,“ е обикновеното извинение.

Тогава върви! Ти ще бъдеш най-благословената личност в Китай, която някой би желал да срещне.

Как да започнеш в служението

Когато ние започнахме в нашето служение, аз погледнах съпругата си Адоника в лицето и й казах, „Скъпа, ще стане по-добре. Не може да бъде по-лошо отколкото е било миналата година. Ако само ми дадеш малко време, ние ще преминем през това нещо и ще ритнем дявола в зъбите — но ние няма да отстъпим. Ние няма да се оставим.“

Много хора чакат за достатъчно финанси, за да отидат в служението. Те ще кажат, „Трябва да се сдобиеш с работа, и когато си себедостатъчен, тогава можеш да отидеш в служението.“

Казах, „Боже, Ти Си ме призовал да проповядвам и аз ще проповядвам, дори и да трябва да проповядвам по ъглите на улиците и да спя на улиците. Но ако не мога да проповядвам, вземи един ковчег и ме погреби, защото аз ще се върна в къщи, ако не мога да проповядвам.“

Това може да изплаши някои от вас, но аз взех това решение, когато карахме по шосето. Аз бях болен и уморен от всичките плътски съвети и мнения, хвърлени върху нас от хора, чийто живот беше каша.

Когато съм отчаян, аз викам, и извиках, „Помогни ми, помогни ми, помогни ми, Боже!“ Аз виках, както преди това през 1979, когато бях гладен за силата на Бог. Това беше различно. Сега аз исках волята на Бог.

Казах, „Боже, аз искам Твоята съвършена воля в моя живот. Толкова се нуждая от нея, че няма никоя друга причина, заради която да живея, ако не мога да я имам. Боже, каквото и да трябва да променя, аз ще го променя. Каквото и да трябва да направя, ще го на правя. Боже, обещавам Ти, че ще го направя. Ако трябва да отида някъде, ще отида. Каквото и да трябва да кажа, ще го кажа. Боже, обещавам Ти, че ще предам всичко. Аз искам Твоята воля и нищо друго. Ако не мога да имам волята Ти, тогава убий ме точно сега и ме вземи у дома.“

Тази молитва беше между мен и Бог, моят небесен Баща. Защо се молих по този начин? Защото животът живян вън от волята на Бог не е желан от никого.

Нека да не ви плаша с тази молитва. Тя представлява моето посвещение на Бога. Вярвам, че всеки християнин може да им такова посвещение към Бог, когато разбере какво е направил Бог за него. (Понякога ми се иска да не бях се молил с тази молитва, защото тя ме въведе в толкова много неприятности!)

Да продължа историята си. Ние карахме по шосето и аз виках към Бог отчаяно. Защо? Защото по това време в служението, единствените проповедници, които бяха считани за „успешни“ бяха тези, които имаха пари и това, което парите можеха да купят.

Никой никога не наблягаше на това, колко души са били спечелени. Никой не наблягаше на характеристиките на помазанието или изцелението. Те се интересуваха само от успеха. Те смятаха, че си най-великият проповедник на планетата земя, ако имаш красив костюм и красиви бижута. Виждал съм толкова много от тези така наречени „успешни“ проповедници обикалящи наоколо, изглеждащи като изображението на успеха, но отвътре те бяха духовно банкрутирали. Нищо!

Казах на Господа, „Това не е справедливо. Ти обичаш тези хора повече отколкото обичаш мен.“ (Аз бях честен относно начина, по който се чувствах.) Тогава казах, „Боже, трябва да има нещо, което те не са ми казали.“ Казах това защото когато влязох във вътрешния кръг, той беше гнил до сърцевината. Отвън всичко изглеждаше добре, но отвътре беше изгнило до сърцевината.

И аз казах на Бога тогава и там, „Боже, ако това е Твоята воля за служението, аз, Родни Хауърд-Браун, не го искам. Ти можеш да си го имаш, понеже то е срещу това, което аз чувствам в моето сърце за правилно.“

Даване позволение на Бог

Аз виках до този момент. Моята съпруга викаше. Това беше мощен момент. Казах, „Боже, казвам Ти точно сега, давам Ти пълно позволение да нахлуваш в моя живот по всяко време на деня или нощта, за да ме изправяш. Но когато стигна небето и застана пред Теб, ако Ти ме погледнеш и кажеш, „Родни, ти не извърши Моята воля, аз ще насоча пръста си към Теб и ще кажа, „Боже, това е по Твоя вина, защото аз Ти дадох позволение да идваш в моя живот и да ме променяш.“

Виждал съм хора, минаващи без наказание, вършейки неща, за които аз дори не мога и да си помисля. Ако аз се занимавам с това, което те вършат, не мога да спя през нощта! Така че попитах, „Боже, защо им позволяваш да вършат това? Аз дори не мога да си помисля да върша нещо такова.“

Бог каза, „Ти и Аз направихме сделка. Аз не съм направил такава сделка с тях. Ти Ми каза, че ще Ме обвиниш, но ти Ми даде позволение да нахлувам в твоя живот. Аз идвам в твоя живот, сине. Аз те удрям, за да те изправя.“

И Той го направи. Когато Бог идва и ме удря, аз съм замаян няколко дни след това, но това е пътят, който аз желая. Аз желая Бог да ме държи в курса. Казах, „Боже, искам да прикова себе си, да заключа себе си за Твоята воля. Не искам да ходя наляво. Не искам да ходя надясно. Не искам никакви други алтернативи. Искам Твоята воля, каквото и да дойде.“

Трябва да станеш смел с Бог относно твоето стоене и предаване! Бог разбираше откъде идвах, и от този ден обстоятелствата се обърнаха наопаки в моя живот.

До последните няколко години никога не можех да кажа, че съм бил в съвършената воля на Бог. Винаги мислех, че вероятно съм бил в допустимата воля на Бога, но сега аз знам, че знам, че знам, че съм в съвършената воля на Бога.

Стоене в бурите

Аз не казвам, че изпитанията, скърбите и проблемите няма да дойдат в твоя път, когато си в Божията съвършена воля. Те ще дойдат. Но ти ще стоиш посред бурите на живота — този ураган, това торнадо — и ти ще насочиш пръста си и ще кажеш, „В името на Исус, аз съм във волята на Бога. Сега се махни от тук, Сатана. Аз няма да се предам!“

Бъди много внимателен с какво се молиш. Бог ще го зачете. Аз просто знам, че беше теглена линия онзи ден, когато се молих в колата — линия, която не мога да пресека. Ако го направя, аз бих бил в големи неприятности с моя небесен Баща, а аз не желая да влизам в големи неприятности с Него.

Можеш да кажеш, „Е, брат Родни, аз не съм съгласен да се моля по този начин.“ Това си е твоя работа. Ти си свободен да правиш каквото си искаш с това.

Никога не съм познавал благословението на Бог, както го познавам в последните няколко години. Никога не съм познавал радостта и мира от това да бъда във волята на Бога, както ги познавам през последните три години.

Бог ме е чакал да направя промените и приспособяванията. Често Той желае да се движи в твоя живот, но не може, защото връзваш ръцете Му! Ти не желаеш да направиш необходимите промени и приспособявания.

Ти се биеш с дявола, но когато Бог ти казва да промениш пътищата си и да ги подредиш с волята на Бог за теб, ти не желаеш да слушаш.

Ако се бориш с известната воля на Бог, ти не можеш да имаш неизвестната воля на Бог за твоя живот. Но когато подчиниш живота си на Неговата воля, казвайки, „Боже, искам да имам известната Ти воля,“ тогава можеш да имаш също и неизвестната воля. Тогава Бог ще дойде при теб и ще ти даде насока, казвайки ти такива неща като, „Вземи жена си и децата си и иди в Щатите.“

След като платиш билетите си, могат да ти останат около $300, но ти ще се качиш на самолета с пламенни стъпки и с усмивка на лицето си, защото знаеш, че ходиш във волята на Бога и волята на Бога ще те поддържа. Тя ще те заведе до краищата на земята и няма да ти липсва нищо.

Изпитания и скърби могат да дойдат в твоя път, но ти ще стоиш под помазанието на Бога и ще виждаш свръхестественото и чудесата. Когато хората те гледат, те ще ти завиждат и ще казват, „Искам това, което този човек има,“ но мнозина не са подготвени да направят посвещението, за да го имат.

Необходимостта от силно посвещение също се счита за истина в естествената област. Когато известни големи спортисти са били долу в канавките, живеейки в бедност и улични боеве, те са направили обещание: „Каквото и да струва.“ Те са се състезавали в своята област нагоре по стълбата, докато са станали световни шампиони. Изисква се неотклонно предаване и посвещение от тяхна страна, за да направят това.

Заключване в Божията воля

Изисква се същото неотклонно посвещение в отговор на призива на Бог и изпълняването на задачата, която Той ти е възложил. Например, когато ние напуснахме Южна Африка, за да дойдем в Щатите, един пастор дойде при мен и каза, „Ти бъркаш в това. Не си чул от Бог.“

Разбира се, твоите критици винаги ще излагат миналите ти грешки пред теб. „Ти направи това преди три години, така че кой си мислиш, че си ти?“ Ако Бог използва само хора, които никога не са правили грешки, това анулира всеки един от нас!

Този човек каза, „Ти искаш да отидеш в Америка, но има 13,000 други евангелизатори в Америка.“

Погледнах го и се усмихнах. Казах, „Е,слава на Бога, тогава ще има 13,001. Алилуя!“

Понякога ще трябва да скръцнеш със зъби и да отговориш без арогантност, „Не, аз знам какво ми е казал Бог да правя.“

Ако позволиш на хората да те дръпнат или да ти говорят извън волята на Бог, ти никога няма да я имаш. Ти трябва да се заключиш в известната воля на Бог, защото тогава можеш да имаш неизвестната Му воля.

А неизвестната е, „Иди, стани и се премести оттук.“ Неизвестната е, „Иди тук, иди там, направи това, подпиши тази бизнес сделка, купи тази къща, продай този имот.“

Хората искат да се наслаждават на просперитета и благословението от Господа, но не желаят да вършат известната Му воля. Ти не можеш да имаш неизвестната воля, без да имаш известната. Аз желая толкова силно ти да имаш волята на Бог в твоя живот, че бих ти дал да видиш нещо, за да я имаш.

Сега чуй какво казва Яков:

Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой си град, ще останем там една година, ще търгуваме и ще спечелим –

когато вие не знаете какъв ще бъде утре животът ви, защото вие сте пара, която се явява за малко и после изчезва –

вместо да казвате: Ако иска Господ и сме живи, ще направим това или онова.

Но сега вие се хвалите във вашата надутост. Всяка такава хвалба е зло. (Як.4:13-16).

Пътят, който изглежда прав

Не мога да повярвам, че хора напускат домашната си църква и се преместват в град, където няма съответстваща църква или дори въобще няма църква, просто защото им е предложено голямо повишение на заплатата.

Те ми казват, „Пасторе, ние напускаме църквата. Ние разбрахме, че няма църква там където отиваме, но ни се предлага такава голяма бизнес сделка. За първи път, съпругата ми и децата ми ще могат да имат плувен басейн. Предлагат ни също и служебна кола, така че ние знаем, че това наистина трябва да е Бог.“

Те дори никога не са питали Бог каква е Неговата воля! Така че отиват в своя нов град. Децата им изпадат в пороци и избягват от къщи. Животът им завършва в развалини и те казват, че дяволът е направил това. Това няма нищо общо с дявола!

Библията казва, „Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища на смъртта“ (Пр.14:12).

Всички родители имат воля за своето дете. Ти обичаш това дете. То никога няма да престане да бъде твое дете. То може да не бъде в твоята воля, но все още е твое дете.

Но децата ще кажат, „Не ме е грижа какво казват майка ми и баща ми — аз ще върша собствената си воля. Сега съм на 16 години. Мама и Тати не знаят нищо. Техните мозъци са замразени. Те не могат да общуват с мен. Те не знаят през какво преминавам. Има голяма разлика в поколенията.“

Мислите ли, че е удоволствие за сърцето на родителя да знае, че детето му е отишло срещу неговата воля? Не, но те все още са вързани. Ти не можеш да спреш бъдеш дете на някой, само защото не си в неговата воля.

Ти си Божие дете и Той те обича, и е загрижен за теб, но ти или си в Неговата воля или не си в Неговата воля. И ако не си в неговата воля, ти ще се добереш до мястото където си.

Аз отивам при Бога сутринта и питам, „Боже, каква е Твоята воля днес? Какво искаш от мен да правя?“

Ще кажеш, „Това изглежда твърде духовно.“

Не, Библията казва, че когато ти предадеш пътя си на Господа, Той ще ти даде пропуск.

Наслаждавай се да вършиш Неговата воля

Забележете какво казва Пс.40:8: „Наслаждавам се да върша волята Ти, Боже мой.“ „Наслаждавам се“ означава, че е приятно, радостно, прекрасно, вълнуващо, славно да се върши волята на Бога. Аз се забавлявам да върша волята на Бога. Искам да върша Неговата воля. Толкова съм щастлив, вършейки волята Му! И всеки един се разстройва, защото ти имаш такова добро време — вършейки волята на Бога.

Не казвай никога, „Аз ще направя това или онова“ без първо да си се консултирал с Бог. Ти нямаш право да вършиш това. Щом си новороден, твоят живот не е твой. Ти си бил купен с цена. Ти си бил умит в кръвта на Исус и трябва да се консултираш с Исус за твоя живот. Защо? Защото той има съвършен план и съвършена воля за теб, и това трябва да бъде твоето желание.

Тогава, когато ходиш в съвършения Му план и съвършената Му воля за теб, твоят живот ще бъде едно голямо приключение в Святия Дух, сутрин, обед и вечер. Никога няма да знаеш какво следва да се случи. Това е забавно!

За нещастие, повечето хора се страхуват да изпълнят волята на Бог. „Ако върша волята на Бога,“ казват те, „ще загубя всичко.“

Не, ти спечелваш повече. Библията казва, „Благословението на Господа обогатява и Господ не прибавя към него скръб“ (Пр.10:22). Благословението на света е, което те прави богат и донася скръб със себе си.

Когато си под световната система, ти се безпокоиш за това, къде отива всеки долар. Ти се безпокоиш някой да не открадне парите ти. Ти стоиш буден вечер, опитвайки се да изчислиш как да запазиш последният си цент.

От друга страна, ти не можеш да откраднеш благословението на Бог от мен, защото аз ще ти го дам преди да можеш да ми го откраднеш. Тогава ще използвам вярата си, за да получа повече. Така че ти можеш да го имаш, с удоволствие. Защо имам такова отношение? Защото, когато всичко принадлежи на Бог, във всеки случай това отнема целия товар притеснение от твоите рамене.

Времето на нашия живот

Ние имаме време в нашия живот, служейки на Бог. Но когато срещаме някои хора, те се оплакват, „О, толкова е тежко да бъдеш в служението! Служението е толкова тежък живот и има такава цена за плащане. Чичо ми беше в служението и умря. Да се служи на Бога е толкова тежко.“

Чуваш същото извинение от събранието. „Трябва да ходиш на църква, както знаеш, всяка неделя. Тези хора искат от мен да ходя на църква два пъти всяка неделя и тогава искат да давам десятък от моите пари. Можеш ли да повярваш това? Аз не давам десятък дори на жена си.“

Някой е казал, че това е станало „същественото“ да се присъединиш към църквата днес. Тези, които следват идват на олтара и казват, „Пасторе, какво друго да направим за да бъдем свързани с Исус?“

„Добре, ще ти дадем две седмици ваканция в Хаваи и автомобил. Тогава ще добавим…“

„Какво друго? Какво друго?“

Ти можеш да пропуснеш ада и да направиш небето свой дом!

Така че трябва да се консултираме с Бога. Консултирайте се с Него за известното. Консултирайте се с Него за неизвестното. Той ще те води от известното в неизвестното и ти ще ходиш в живот на победа и вяра.

Ти можеш да се придвижиш напред след като веднъж си познал волята на Бога — не да мислиш, че я знаеш, и не да се надяваш, че я знаеш. Аз говоря за познаване! Веднъж, когато я познаеш.

Не следвай това, което главата ти казва. Не слушай главата си. Твоята глава те е въвела в достатъчно проблеми. Следвай това, което Бог ти казва в твоето сърце. Следвай мира в сърцето си. Какво ти казва Бог сърцето?

Щом като веднъж познаваш волята на Бога, дори недей да говориш на други хора за нея, защото те ще се опитат да ти говорят извън волята на Бога! Всъщност няма значение какви са техните мнения за теб.

Както казва брат Хегин, „Критикуван съм от експерти, така че защо трябва да се безпокоя за малките изблици?“

Ако вършиш нещо правилно, хората ще те критикуват — каквото и да правиш. Дори и да се опитваш да ги обичаш, те ще те критикуват! Но това няма значение. Просто ходи в любов.

Когато познаеш волята на Бог, говори я. Говори я на жена си. Говори я на приятелите си. Ние говорим волята на Бога сутрин, обед, и вечер. Ако се свържеш с нас, това е, което ще чуеш: волята на Бога, планът на Бога, и това, което Бог иска да върши.

Ако беше с нас, преди да дойдем за първи път в Америка, това беше всичко, за което ние говорехме: Америка, Америка, Америка. Всичко беше Америка. Ние пеехме „Обсипаното със звезди знаме.“ Ние говорихме Америка. Живеехме Америка. Ядяхме Америка. Спяхме Америка — всичко. Ние обърнахме лицата си да вършим волята на Бога. Нямаше значение какво някой друг казваше. Защо? Защото това беше, което Бог ни каза да правим.

Когато четеш и изучаваш посланията, ти ще откриеш Божията воля за брака, за съпрузите, за съпругите, за майките, за бащите, за децата, за финансите, за братската любов, аз християнското поведение и за святия живот. Всичко е там за твоя ежедневен живот. Говори Божията воля за твоя ежедневен живот всеки ден — ще видиш разликата.

Божията воля и твоя дом

Днес християните седят и гледат сапунени сериали по телевизията и стигат до там да вършат това, което са видели в тези сапунени сериали! В телевизионните комедии показват, че децата са толкова непокорни на своите родители, че някои от тях се нуждаят от постоянно почукване по главата! Нашите деца седят и гледат тези телевизионни програми, и после те говорят на родителите си по начина, който са слушали по телевизията.

Като резултат, ние имаме Холивудски домове и Холивудски начин на живот. Днес хората дори се опитват да оправдаят това, което Холивуд проповядва. Но Бог никога не е правил Адам и Стийв. Бог направи Адам и Ева.

Хората казват, „Не ме е грижа какво казва Бог. Аз чувствам така и така относно нещата. Аз просто ще бъда свободен.“

Ти си ограничен от дявола и се нуждаеш да бъдеш спасен! Ако не го направиш, ще отидеш в ада.

Ти казваш, „Защо казваш това?“

Защото волята на Бога е сигурна. Волята на Бога е ясна. Божието Слово завинаги е установено на небето.

Глава 3

Съди себе си

Съди себе си днес. Попитай себе си, съпругата си, и твоето семейство, „Наредили ли сме с известната воля на Бога? Ако не сме, ние трябва да го направим. Ние трябва да се променим. Ние трябва да направим приспособявания.“

Бъди готов за промяна. Някои хора са твърде горди и арогантни, за да допуснат, че са грешни. Така че смири себе си. Кажи, „Боже, аз съм нищо.“ Не следвай света, където всеки казва, „Аз съм самооправящ се човек. Аз правя това и съм милионер.“ И какво от това? Бог казва, че ти си нищо без Него.

Всеки иска да пее песента на Франк Синатра: „Аз го направих по своя си начин.“ И те също пеят, „Слава на мен. Слава на мен. Няма никой като мен по лицето на земята. Ла, ла, ла, ла, ла.“ Те не търсят съвета на Бог. Не бъди като тях.

За какво да се молим

Посвети своята воля. Моли се, „Боже, аз съм бил в собствения си път през всичките тези години, но повече няма да бъда в собствения си път. Аз се обръщам. Подчинявам се на Твоята известна воля и Ти благодаря за неизвестната Ти воля. Води ме и ме направлявай ден след ден в пътеките на правдата.“

После се моли с тази молитва на посвещение: „Господи, ще отида, където Ти поискаш да отида. Господи, ще направя всичко, което искаш да направя. Господи, ще кажа всичко, което Ти искаш да кажа. И, Господи, ще бъда това, което Ти искаш да бъда.“

Във волята на Бога ти можеш да влезеш в място на протекция, снабдяване и изобилно благословение сред бъркотията и дяволската атака. Библията казва, „Който обитава под закрилата на Всевишния, той ще живее под сянката на Всемогъщия“ (Пс.91:1).

Търси първо Царството

Ще дойде времето, когато ти няма да се молиш за нуждите в твоя живот. Жена ми и аз вече нямаме време да се молим за всички наши нужди. Ние се молим за водителство — защото, където Бог води, Той снабдява. Където Той направлява, Той промисля. И това, което Той поддържа, Той се моли за него.

Библията казва, „Но първо търсете Божието царство и Неговата правда, и всичко това ще ви се прибави“ (Мт.6:33). Не ще се извади — а ще се прибави!

Жена ми, Адоника, залепи бележка на нашата спалня, на която пишеше, „Божията воля.“ Това трябва да бъде твоето посвещение: Божията воля — нищо повече, нищо по-малко, нищо друго. Това просто изисква решение. Веднъж взел това решение, ти ще бъдеш толкова щастлив, ще си мислиш, че си умрял и си отишъл на небето. Нищо не е по-велико от това да бъдеш във волята на Бога. Това е забавно, това е прекрасно, това е славно.

Най-благословеното нещо, което Бог някога ми е откривал от Неговото Слово е, че аз мога да познавам съвършената Му воля за моя живот. Аз не трябва да влизам и да излизам от Неговата воля; аз мога да я познавам и да ходя в нея през цялото време.

Сега, когато хората питат, „Ти във волята на Бога ли си?,“ аз мога да се усмихна и да кажа, „Аз знам, че съм във волята на Бога.“

План на проповедта:

Ходене в съвършената воля на Бога

Основни писания: Пс.40:18; Пс.127:1

1. Божията воля за теб и мен: Ние се покоряваме и ходим в Неговата воля

а. Пс.40:8 — Наслаждавам се да върша волята Ти

б. Пс.127:1 — Ако Господ не построи

в. Волята на Бога (2 области) Известна воля (Словото) — Неизвестна воля (която се търси)

г. Як.4:13-16

2. Известната воля на Бога

а. Словото е крайният авторитет

б. Словото покрива — Спасението, изцелението, Святия Дух, просперитета, вечният живот

в. Мт.8 — На какво си построил своята къща

г. 2 Петр.1:19-21 — Никакво лични тълкувание

д. Мт.8:15-29 — Пазете се от фалшиви учители и съблазнителните пътища на дявола, които ни отклоняват от волята на Бога.

е. Веднъж разбрал волята на Бога, не се съветвай повече с плът и кръв

ж.В посланията, известната воля покрива — (1) брака (2) съпрузите (3)съпругите (4) бащите (5) майките (6) децата (7) финансите (8) братската любов (9) християнското поведение (10) святия живот.

Ти не можеш да имаш неизвестната воля, докато не се прилепиш към известната воля.

3. Съди себе си и виж дали си се наредил с известната воля на Бог — и направи приспособявания

а. Бъди готов за промяна — смири себе си

б. Посвети своята воля да вършиш волята на Бога

в. Моли се —

Аз ще отида, където искаш да отида

Ще извърша, каквото искаш да извърша

Ще кажа, каквото искаш да кажа

Ще бъда това, което искаш да бъда

г. Заключи се в Божията воля; открий Божия план

д. Във волята на Бога е място на протекция, снабдяване, благословение посред бъркотията; посред вражеската атака — Пс.91; Пс.23

е. Твоето мото трябва да бъде: Божията воля — нищо повече — нищо по-малко — нищо друго.