Тайната

Тайната

„Онези, които стават свободни зидари само за да разберат тайните на Ордена, поемат много голям риск да остареят, размахвайки мистрията, без да схванат смисъла от това.“

Джовани Джакомо Казанова, Мемоари,Том 2а, Париж, стр.33

Всички упражнения по стил няма да подменят истината,че в стотици сърца грее пламъчето,частица от Пламтящата звезда и Светлината,огряла и настраданата ни, но мила Родина, а Масонството се ражда на всички в сърцата ни, в братската верига…и клетвата положена пред съвестта ни е най-важната регуляризация! Другото е суета на суетите!

Faber est quisque sue fortunae! /Майстор е всеки на съдбата си/

P.S.“…този, който я е разгадал,запазва спокойствие и тайната остава тайна!“

пак Джовани Джакомо Казанова…и пак там.

Върви по фактите, където и да те водят те

В масонските среди много често срещаме твърдението, че Свободният Зидар се стреми към Истината. Това е безспорно така, но четейки и пишейки за масонството в България ще се срещнем с разни мнения и тълкувания, твърдящи, че именно те казват Истината.

Ние избрахме метода „Върви по фактите където и да те водят те” и като предговор даваме това кратко въведение.

Съществува само един учен в историята, който е наречен „икона на атеизма” и „шампион на атеизма”. Става дума за д-р Антони Флу (Anthony Flew), професор по филoсофия в няколко от най-известните световни университети, автор на много книги които оспорват религията, от която най-известната е „Бог и философия” преиздавана много пъти.

Професор Флу станал идол на всички атеисти по света, а неговите дебати с религиозни учени са били любима програма на атеистите по целия свят. Възходът на атеизма в съвремения свят довежда до формирането на голям брой клубове на атеистите, като икона на всеки от тези клубове е бил професор д-р Антони Флу.

Тогава, обаче се случва нещо шокиращо…..

На дебат, провеждан с един религиозен учен, д-р Флу започнал да представя известни атеистични аргументи, но тогава другата страна му поставила три въпроса:

(Първи въпрос): „Господин Флу, държа в ръката си Библията. Къде е сътворена тази книга?“

Д-р Флу отговорил: „Сътворена е в печатницата разбира се.“

Тогава религиозният учен възразил: „В тази книга се намира информация, което означава че книгата е била сътворена в ума на писателя, а не в печатницата. (Втори въпрос): Дали ще се съгласите?“

Д-р Флу се съгласил: „Да, прав сте, тази книга е сътворена в ума на писателя.“

А тогава последвал въпрос, на който д-р Флу не знаел как да отговори:

(Трети въпрос): „Господин Флу, понеже всички живи организми имат в себе си много сложна информация, записана в гените им, в чий ум е сътворена тази информация?“

Дълготрайното мълчание на д-р Флу било шокиращо за неговите атеистични симпатизанти, така че разговора бил отклонен на друга тема, а споменатия въпрос останал без отговор.

Цели девет месеци след дебата д-р Флу размишлявал върху въпроса на който не знаел отговора. Негов девиз, с който учил студентите си през многото години, бил: „Трябва да вървиш по фактите без значение къде ще те отведат.“

И така фактите отвели най-известния световен атеист до заключението, което той съобщил на една прес-конференция, предизвикалa истинско земетресение в голяма част на обществото на световните учени. Пред многобройните камери д-р Флу заявил:

„Дами и господа, уважаеми приятели, свиках тази пресконференция за да ви съобщя, че станах религиозен. Под натиска на ясните и недвусмислени научни факти трябваше да приема, че Бог съществува. В най-новото издание на моята книга «Бог и философия» ще намерите написано, че всичките ми досегашни научни трудове и писания са надминати.“

Шокът бил пълен. Съмнението не слизало от лицата и устните на „армията” на всички пръснати по света атеисти.

Когато тази вест плъпнала в световните медии, в същото време тръгнала и лавина от коментари на атеистите, че д-р Антони Флу „не бил мислил така“, че медиите „лошо предали неговото заявление” и т.н. Тогава д-р Флу отново излязъл пред камерите и отново потвърдил своето ясно определение, че Бог съществува и че това е ясен и необорим научен факт.

Но тъй като сме свидетели, че на този свят съществува винаги и тази страна, която агресивно представя светлината като мрак, черното като бяло, а сладкото като горчиво, така продължава и агресивната кампания в много медии, че д-р Флу не е заявил, че станал религиозен, че “религиозните фанатици го интерпретират погрешно” и че атеизмът е единствения правилен път в живота.

Д-р Флу тогава седнал и написал автобиографичната книга „Признавам: Бог съществува! – Как най-ортодоксалния световен атеист промени своето становище“. В тази книга той описва как пораснал в едно религиозно семейство, залитането си в атеизма под влиянието на атеистичната литература и дългогодишната си работа като професор по философия в многото световни университети, в качеството си на най-пламенния застъпник на атеизма в света. А тогава последвал обрат под влиянието на ясните научни факти.

В своята книга д-р Флу, като смайващ философ и логик показва, например, как най-известния световен еволуционист, д-р Ричард Доукинс, напълно погрешно обяснава феномените в природата и злоупотребява със своето влияние като професор по биология в Оксфордския университет. Книгата обработва и други въпроси във връзка с отношенията на науката и религията, както и науката и атеизма и представлява истински учебник на здравата логика и научния резон, цитирайки и библейския текст: “Тежко и горко на тези, които злото назовават добро, а доброто зло, които правят от мрака светлина, а от светлината мрак и които правят от горчивото сладко, а от сладкото горчиво.”